UP Nating Mahal 2020 Episodes

UP Nating Mahal 2020 Episodes

Date Episode Title Guest/s
January 28, 2020 UP Resilience Institute Prof. Alfredo Mahar Francisco A. Lagmay, Ph.D.
Director, UP Resilience Institute
February 11, 2020 The International Association for the Study of Popular Music - South East Asia J. Mark Percival, Ph.D., Azmyl Yunor, Adil Johan, Carl Anacin
February 18, 2020 Paano mo nakikita ang iyong sarili sa First Quarter Storm?
Unang Sigwa: BroadKASaysayan at UP Nating Mahal FQS @ 50
Bonifacio Ilagan
FQS@50 Convenor

Carmelo Crisanto
HRVVMC Executive Director