Sino ang Magliligtas sa Pagsapit ng Pulang Buwan?: Isang Pagbasa sa Pagsasaliw ng Relihiyong ISA at Midya ISA sa Moonstone Trilogy

Domingo, N.D. (2019). SINO ANG MAGLILIGTAS SA PAGSAPIT NG PULANG BUWAN?: ISANG PAGBASA SA PAGSASALIW NG RELIHIYONG ISA AT MIDYA ISA SA MOONSTONE TRILOGY. Unpublished Undergraduate Thesis. University of the Philippines College of Mass Communication

ABSTRAK

Sinuri ng pag-aaral na ito kung papaano nagsasaliw ang relihiyong ISA at midya ISA sa mga tatlong fantaserye ng Moonstone trilogy upang panatilihin ang pagsasamantala at hindi pantay na ugnayang pangkapangyarihan. Ipinakita ng pag-aaral na ito kung papaano ginagamit ang relihiyon sa mga palabas sa telebisyon upang sumalamin sa kultura ng mga tagapanood at magkaroon ng kapangyarihang mapanatili ang dominasyon at kontrol ng mga naghaharing uri. Gamit ang konsepto ng Ideological State Apparatus ni Louis Althusser, at Critical Discourse Analysis ni Norman Fairclough, ipinaliwanag ng pag-aaral na ito kung papaano nga ba nagiging instrumento ang relihiyon at telebisyon upang mapanatili ang namamayaning kaisipan ng pagsasamantala. Nagsagawa ako ng isang kalitatibong textual analysis upang suriin ang daloy ng naratibo, mga tauhan at mga ritwal at paniniwalang ipinakita sa palabas. Mula rito ay nagkaroon ako ng pagsusuri batay sa kung papaano umiral ang pagsasamantala, at hindi pantay na ugnayang pangkapangyarihan.

Mga Susing Salita: critical discourse analysis, ideological state apparatus, pagsasamantala, relihiyon


View Thesis