Sciencia na Kayo

SCIENCIa na Kayo! Logo
SCIENCIa na Kayo!

TIMESLOT: Friday, 4-5 PM
COLLEGE/UNIT: DZUP 1602/College of Science
HOST/S: Marian Roque, Christopher Monterola, and Richard Lemence


Ang SCIENCIa na Kayo! ay isang programa ng DZUP 1602, ang official radio station ng UP Diliman. Tampok dito ang mga sari-saring kaalaman tunkol sa agham sa siguradong masayang alamin.


2012 Sciencia Na Kayo Episodes
2013 Sciencia Na Kayo Episodes
2015 Sciencia Na Kayo Episodes
2016 Sciencia Na Kayo Episodes
2017 Sciencia Na Kayo Episodes
2018 Sciencia Na Kayo Episodes
2019 Sciencia Na Kayo Episodes
2020 Sciencia Na Kayo Episodes