Hala ka, puputulin 'yang titi mo!

Abstract

< Sa paghahanap ni Jan-Jan sa kanyang nawawalang pangluksong goma sa loob ng tahanan at talyer ng kanyang tatay, natuklasan niya ang iba’t-ibang suliraning kinakaharap ng kanilang pamilya kasabay ng kanyang kaba sa nalalapit niyang pagpapatuli na magmamarka sa kanyang pagdadalaga. >
                        

View Thesis

[[Category: < CMC > Thesis]][[Category:< UP Film Institute>]]