Fabros, Melecio III C.

Administrative Positions

Courses handled

Araling Pilipino 12 [Suroy-suroy sa Wika, Panitikan at Kultura sa mga Isla sa Luzon, Visayas at Mindanao]

Filipino 40 [Wika, Lipunan at Kultura]

Filipino 180 [Pagsasalin]

Publications

Awards and Recognitions

Lectures

Professional Organizations

President, University of the Philippines Folklorists, Inc

Pangalawang Pangulo, Kapisanan ng mga Gurong Nagtuturo ng Rizal [KAGUNARI]

Member, Board of Directors, Linangan ng Literaturang Pilipino [LLP]

Member, Board of Directors, Philippine Folklore Society [PFS]
See Also