DZUP Sikhay Kilos

Sikhay Kilos Logo
Sikhay Kilos

TIMESLOT: Friday, 12-1 PM
COLLEGE/UNIT: DZUP 1602/College of Social Work and Community Development
HOST/S:

Ang Programa sa Radyo ng UP Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan (College of Social Work and Community Development).

Kapit-bisig para sa Kaunlaran, Kapit-bisig para sa Kinabukasan.


2012 Episodes
2015 Episodes
2016 Episodes
2017 Episodes
2018 Episodes
2019 Episodes
2020 Episodes