DZUP Health Matters

Health Matters Logo
Health Matters

TIMESLOT: Tuesday, 4-5 PM
COLLEGE/UNIT: DZUP 1602/UP College of Medicine
HOST/S:

Mga tanong pangkalusugan, masasagot na! Mahalagang payong medikal at kaalaman upang umiwas sa sakit, hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng UP College of Medicine. Makinig tuwing Martes, alas kwatro hanggang alas-singko ng hapon sa DZUP 1602, Kasali Ka!


2012 Episodes
2015 Episodes
2016 Episodes
2017 Episodes
2018 Episodes
2019 Episodes
2020 Episodes