DZUP BroadKasaysayan

BroadKasaysayan Logo
BroadKasaysayan

TIMESLOT: Tuesday, 5-6 PM
COLLEGE/UNIT: UP Department of History/DZUP 1602
HOST/S: Aaron Mallari

Ang BroadKasaysayan ay isang programang hatid ng UP Departamento ng Kasaysayan at ng DZUP 1602.


Mga Episode:
2018 Episodes
2019 Episodes
2020 Episodes