Bagong Gising: Science and Technology 2016 Episodes

Bagong Gising: Science and Technology 2016 Episodes

Date Kakaibang Perspektibo Guest/s Talikasan Guest/s
January 6, 2016 [1]

[2]

January 13, 2016 [3]

[4]

January 20, 2016 [5]

[6]

[January 27, 2016]