100 YBP May 2022 Episodes

From Iskomunidad

100 YBP May 2022 Episodes

Date Episode & Description Guest/Speaker
May 19, 2022 Pamamaalam ni Dumaracol sa asawang si Limbenganen sa pagtungo sa mga bayan ng mga Moro upang mangalakal ng ginto. Prof. Elizabeth "Betsy" Enriquez
Prof. Eulalio "Eli" Guieb III

May 26, 2022 Pagbabalik ni Dumaracol sa Bokalawan matapos ang mahabang panahon ng pangangalakal ng ginto sa mga bayan ng mga Moro Prof. Elizabeth "Betsy" Enriquez
Prof. Eulalio "Eli" Guieb III