100 YBP July 2022 Episodes

From Iskomunidad

100 YBP July 2022 Episodes

Date Episode & Description Guest/Speaker
July 7, 2022 [ Public History sa Xiao Time - Ikaw Ang Saysay ng Kasaysayan] Prof. Michael Charleston "Xiao" Chua
July 21, 2022 [ Ang Kasaysayan ng Brodkasting at Peryodismo - Ikaw Ang Saysay ng Kasaysayan] Prof. Michael Charleston "Xiao" Chua
July 28, 2022 [ Ang Kasaysayan Ng Mga Bayani At Kontrabida - Ikaw Ang Saysay ng Kasaysayan] Prof. Michael Charleston "Xiao" Chua