Tropang Radyo October 2019 Episodes

Tropang RadYo October 2019 Episodes

Date Theme Episode Topic On-Board
October 7, 2019 Hanggang Tingin Ka Na Lang Paintings: Pwede tingnan bawal hawakan Katropang Jane, Gian, Neil
October 8, 2019 Hanggang Tingin Ka Na Lang Installations: Pwede i-experience pero di maiuuwi Katropang Jane, Janyn, Carl
October 9, 2019 Hanggang Tingin Ka Na Lang Performance: Accessible, puedeng damahin Katropang Chryl, Janyn, Gian
October 10, 2019 Hanggang Tingin Ka Na Lang User-generated: Ikaw na ang artist, ikaw din ang audience Katropang Carl, Janyn, Chryl
October 11, 2019 Hanggang Tingin Ka Na Lang Graffiti : Kakaiba pero hindi pa nilelegitimize Katropang Gian, Carl, Neil
October 14, 2019 Mga Taong Pumupunta sa Museum Art Appreciator Katropang Carl, Chryl, Gian
October 15, 2019 Mga Taong Pumupunta sa Museum For the Gram Katropang Annica, Neil, Jane


October 16, 2019 Mga Taong Pumupunta sa Museum Collector Katropang Jane, Annica, Janyn


October 17, 2019 Mga Taong Pumupunta sa Museum Nahila lang Katropang Janyn, Carl, Chryl


October 18, 2019 Mga Taong Pumupunta sa Museum Freeloader Katropang Chryl, Carl, Gian
October 21, 2019 Spooky Nights: Mga Multo ng Tropa Bampira Katropang Chryl, Gian
October 22, 2019 Spooky Nights: Mga Multo ng Tropa Tiktik Katropang Annica, Jane, Carl
October 23, 2019 Spooky Nights: Mga Multo ng Tropa Mangkukulam Katropang Jane, Annica, Janyn
October 24, 2019 Spooky Nights: Mga Multo ng Tropa Kawangis Katropang Neil, Carl, Chryl


October 25, 2019 Spooky Nights: Mga Multo ng Tropa White Lady Katropang Gian, Jane, Janyn
October 28, 2019 Halloween Costumes Katropang Jane, Annica, Gian
October 29, 2019 Halloween Trick or Treat Katropang Carl, Janyn, Neil
October 30, 2019 Halloween Pranks Katropang Chryl, Janyn, Gian + nagbabalik na si Faith