That Thing Called Trahedya: Ang Konsepto ng Trahedya sa Programang Pantelebisyong Maalaala Mo Kaya

ABSTRAKT

Solo, R. A. E. (2017). That Thing Called Trahedya: Ang Konsepto ng Trahedya sa Programang Pantelebisyong Maalaala Mo Kaya. Unpublished Undergraduate Thesis, University of the Philippines Diliman.

Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa genre at naratibo sa media. Partikular kong sinaliksik kung ano konsepto ng trahedya sa naratibo at bidang karakter ng mga episodyo ng palabas na Maalaala Mo Kaya (MMK) ng ABS-CBN. Gamit ang panunuring textual sa pamamagitan ng formulaic analysis sa pag-aaral ng genre ni Silverblatt (2007), sinuri ko ang labingwalong episodyo ng MMK mula Enero hanggang kalagitnaan ng Mayo 2017. Hinimay ang pagkatha sa mga naratibo at pangunahing tauhan. Tiningnan ang istruktura ng kwento, banghay, at bida. Mula rito, binantayang mabuti ang mga sangkap na nauulit upang mabuo ang konsepto ng trahedya sa palabas. Natuklasan sa pag-aaral na ang pagpapakete sa konsepto ng trahedya ay gumagamit ng sunud-sunod na hinagpis sa lahat ng aspekto ng buhay. Ang bidang karakter sa simula pa lamang ay may taglay nang pinapasang pagdurusa. Sa kabila nito, natatamasa pa rin ng bida ang maligayang wakas sa dulo ng kwento. Ito ang nadiskubreng hulmahan na ginagamit ng palabas sa lahat ng mga episodyo.

Mga susing salita: trahedya, naratibo, bida, panunuring textual, Maalaala Mo Kaya

View Thesis