TUTI: Tunog at Tinig 2016 Episodes

Tunog at Tinig 2016 Episodes

Date Episode Title Episode Topic Guest/s
January 6, 2016 [1]
January 13, 2016 [2]
January 20, 2016 [3]
February 3, 2016 [4]
February 10, 2016 [5]
February 17, 2016 [6]
February 24, 2016 [7]
March 2, 2016 Music by Katrina Saporsantos; UP Arco
March 9, 2016 [8]
March 16, 2016 Philippine Piano concertos NA
April 6, 2016 [9]
April 13, 2016 Ena Maria Aldecoa Gala Recital"Kapag Mga puso ay nangusap" NA
April 20, 2016 [10]
April 27, 2016 [11]
May 4, 2016 Lakbay Himig Selections from the CD Lakbay Himig
May 11, 2016 Pinoy Jazz Pinoy Jazz
May 18, 2016 [12]
May 25, 2016 [13]
June 1, 2016 [14]
June 8, 2016 OPM - Original Piano Music Compositions Original Piano Music Compositions by Filipino Composers
June 15, 2016 Music from Triple Fret, Sally Pinkas, and PM Balasico Music from Triple Fret, Sally Pinkas, and PM Balasico