Radyo Edukado May 2012

Radyo Edukado May 2012 Episodes

Date Episode No. Topic Guest Subject
28 May 2012 2012-20 Curriculum Dr. Amelia Fajardo
21 May 2012 2012-19 K-12 basic education curriculum Elvin Uy
14 May 2012 2012-18 Ang kahalagahan ng paggamit ng mother tongue languages sa pagkatuto Romylyn Metila
7 May 2012 2012-17 Pagpili ng eskwelahan Lorelei R. Vinluan