Pagsasagawa ng inspeksyon ng City Dengue Brigade ng Quezon City Hall at UP Health Service

12 Agosto 2008

Memorandum BLG CGCG-08-79

Lahat ng mga Dekano, Direktor at Pinuno ng mga Tanggapan

Pagsasagawa ng inspeksyon ng City Dengue Brigade ng Quezon City Hall at ng UP Health Service

Kaugnay sa inilabas na Memorandum Blg. CGCG-08-75 na may petsang Agosto 8, 2008, ipinagbibigay alam sa inyo na anumang oras mula sa araw na ito ay magsasagawa ng inspeksyon ang City Dengue Brigade ng Quezon City Hall at ng UP Health Service sa inyong Kolegio/kapaligiran upang matiyak ang kaligtasan ng lahat mula sa sakit na dengue.
Para po sa inyong kaalaman. Maraming salamat.
CYNTHIA GRACE C. GROGORIO
Vice Chancellor for Community Affairs