Modernidad at Globalisasyon

The Office of Research and Publication

invites you to the

CMC Research Brownbag Series

Modernidad at Globalisasyon


By Dr. E. San Juan Jr. Washington State University

CMC Auditorium, UP College of Mass Communication 5 March 2014, 4:00 PM


ABSTRACT

Sa panahon ng total surveillance, ang malling/konsumerismong "modernidad" ng neokolonyang Pilipinas ay nagkukubli ng lumalalang problema ng malalim at mabagsik na paghahati ng ilang mayaman at maraming mahirap. Huwag nang ibilang pa ang ekolohiyang kalamidad. Ang remitans ng mahigit 10 milyong OFW, na siyang dahilan ng pagpapatuloy ng kapangyarihan ng oligarkong rehimen, sampu ng mga instrumentong ideolohikal (iskwela, militar, korte, burokrasya, simbahan), ay lantad sa panganib ng krisis cyclical ng kapitalismong pampinansiyal. Maraming Pinoy na humanga sa pelikulang "Ilo-ilo" na tinustusan ng gobyernong Singapore, ay walang memorya sa pagbitay kay Flor Contemplacion at kasawian ng maraming kababayan sa Singapore. Sa harap ng napipintong "global meltdown" ng imperyalistang orden, sa matinding kumprontasyon ng mga nagtutunggaling mga pwersa (USA, Tsina, Rusya, Europa), pati na ang digmaan laban sa terorismong tutol sa paghahari ng USA, Europa, at transnational power-elite, ano ang maaring posisyong dapat piliin ng Filipinong nag-iisip at hangad lumaya?


ABOUT THE LECTURER

E. SAN JUAN Jr. was previously fellow of the W.E.B. Du Bois Institute, Harvard University; and of the Harry Ransom Center, University of Texas. Now emeritus prof of English, Comparative Literature and Ethnic Studies, Washington State U and U of Connecticut, he also taught at Leuven University, Belgium, Trento University, Italy, & Tsing-hua University, Taiwan. His latest books are Ulikba (UST Press), Kundiman sa Gitna ng Karimlan (UP Press) and the forthcoming Between Insurgency and Empire: The Philippines in the New Millennium (UP Press).