Liwanag:kahulugan

Ang mga gamit ng liwanag: tingnan sa mga opisyal na pahayag ng Tanggapan ng Pangulo


Panimula

Konklusyon