Kagalingang Pantahanan 2017 Episodes

Kagalingang Pantahanan 2017 Episodes

Date Episode Topic Guest/s
January 9, 2017 Malusog na Bagong Taon
January 16, 2017 Pagbuo ng Isang Espasyong Ligtas at may Oportunidad na Matuto sa Bahay Ms. Khara Uy,
Department of Family Life and Child Development

Mr. Ramon Jericho Santos,
Child Development Center, Department of Family Life and Child Development
January 23, 2017 Inclusive Learning Environment Ms. Jenni Daez and Ms. Trina Libron
January 30, 2017 Quality education - Sustainable Development Goals Ms. Kathleen Keisha Constantino, Ms. Sarah Edjan, and Ms. Katrina Armida Parais
February 6, 2017 [1]
February 13, 2017 [2]
February 20, 2017 [3]
February 27, 2017 [4]
March 6, 2017 [5]
March 13, 2017 [6]
March 20, 2017 [7]
March 27, 2017 Green Consumer Practices Mary Justine Amonoy
April 3, 2017 [8]
April 17, 2017 Ligtas na Pagkain sa Tag-init Dr. Elaine Q. Borazon
April 24, 2017 HRIM Alumni: Karunungan at Pagpapahalaga Susi sa Tagumpay Chef Robert Bolanos
May 8, 2017 Proper selection of raw materials for a small food business Justin Godfred Peralta
May 15, 2017 [9]
May 22, 2017 Quality and Safe Food Through Food Analysis Joyce Abigail A. Tabardillo,
Instructor, CHE Dept of Food Science and Nutrition
May 29, 2017 Food Safety Act 2013 Prof. Abigail Rustia
June 5, 2017 [10]
June 19, 2017 Pamamahala ng Tahanan ng mga Inang Nagtatrabaho Linda Magayones and Cedita Eugenio
August 7, 2017 [11]
August 14, 2017 [12]
September 18, 2017 [13]
September 25, 2017 [14]
October 2, 2017 [15]
October 16, 2017 [16]
November 6, 2017 [17]
November 20, 2017 [18]
November 27, 2017 [19]
December 4, 2017 Staycation Ngayong Pasko Beth Baylosis and Nica Argonsa
December 11, 2017 [20]