Hakbang sa Pagbabago

IMG 2012.jpg

300 Mandirigma
Hakbang sa Pagbabago
07 July 2013
5:00am