Doble Katha: Lunsad Aklat

400PX


DOBLE KATHA : LUNSAD- AKLAT NG TRANSFIKSYON : Mga Kathang In-Transit at Like/Unlike: Kwentong Facebook Status at Politika ng Agam-agam

Double book launching on Thurs. 4-6 pm Sept. 11 at the UP College of Mass Communication