Botika sa Hardin

Itong episode nito ay tumatalakay sa sampung halamang gamot na inaprubahan na ng DOH na tumutugon sa mga karaniwang sakit.

Podcast Here