Ate,Ate,Gawa Ka ng Gawa

Error creating thumbnail: File with dimensions greater than 12.5 MP

Ate, Ate. . . Gawa ka ng Gawa
Focus on Kasambahay Rights