Araling Pilipino 12

Ang Araling Pilipino 12 ay isa sa mga kurso na inihahandog ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas na napapabilang sa mga kursong maaaring pag-aralan sa ilalim ng Revitalized General Education Program o RGEP. Ito ay kabilang sa Arts and Humanities Domain ng nasabing Programa. Ang kursong ito ay maaaring isama sa mapagpipilian ng mga mag-aaral para sa 6 yunits ng required courses na Philippine Studies.

Buong Pangalan ng Kurso

Araling Pilipino 12: Suroy-Suroy sa Wika, Panitikan at Kultura sa mga Isla ng Luzon, Visayas at Mindanao

Deskripsiyon ng Kurso

Mga panimulang pag-aaral sa mga wika, panitikan at kultura sa Pilipinas at ang kaugnayan at ambag nito sa kalinangang pambansa sa kapuluan.

Pre-requisite: Wala

Kredit: 3 yunit

Layunin

Layunin ng kurso:

  1. Masuri ang pinagmulan, sangkap at pag-unlad ng mga wika, panitikan at kultura mula sa mga rehiyon ng Pilipinas;
  2. Matukoy ang pagkakatulad ng mga sangkap ng mga wika, panitikan at kultura mula sa mga rehiyon bilang ambag sa kalinangang pambansa;
  3. Maiugnay ang kakanyahan ng mga wika, panitikan at kultura ng mga rehiyon sa pagbuo ng kalinangang pambansa;
  4. Makapaglunsad ng mga ritwal at praktis pangwika, pampanitikan at pangkultura sa loob ng kampus at fieldwork o practicum naman sa rehiyon; at
  5. Maipahayag ang tinig at kakanyahang etno-lingguwistiko sa pamamagitan ng base rehiyonal sa bawat klase (hal., puro mga Ilokanong mag-aaral).

Pangkalahatang mga Paksa at Pinaaaralan

Yunit I. Depinisyon, Pinagmulan, Sangkap at Pag-unlad

Modyul 1. Mga Wika at Wikain ng mga Rehiyon

Kapampangan, Hiligaynon, Sebuwano, Bikol,

Pangasinense, Iloko, Samarnon-Leyteno

Mga Teksto tulad ng mga Artikulo’t Libro; Gawain; at Pagsubok

Pinoy Forever: Essays on Culture and Language

"Philippine Studies: The Noli Me Tangere Viewpoint"


Modyul 2. Mga Panitikan ng mga Rehiyon

Kapampangan, Hiligaynon, Sebuwano, Bikol,

Pangasinense, Iloko, Samarnon-Leyteno

Mga Teksto tulad ng mga Artikulo’t Libro; Gawain; at Pagsubok

Filipinos Writing: Philippine Literature from the Regions


Modyul 3. Mga Kultura ng mga Rehiyon

Kapampangan, Hiligaynon, Sebuwano, Bikol,

Pangasinense, Iloko, Samarnon-Leyteno

Mga Teksto tulad ng mga Artikulo’t Libro; Gawain; at Pagsubok

Pinoy na Pinoy! Essays on National Culture


Yunit II. Pagkakatulad at Kakanyahan

Modyul 4. Mga Wika at Wikain ng mga Rehiyon

Kapampangan, Hiligaynon, Sebuwano, Bikol,

Pangasinense, Iloko, Samarnon-Leyteno

Mga Teksto tulad ng mga Artikulo’t Libro; Gawain; at Pagsubok

Case Study ng mga cognate tulad ng bayan, bansa, kalayaan, kasaysayan; mga accent; at

mga biro mula pook at rehiyon tungong bansa

Pinoy Forever: Essays on Culture and Language


Modyul 5. Mga Panitikan ng mga Rehiyon

Kapampangan, Hiligaynon, Sebuwano, Bikol,

Pangasinense, Iloko, Samarnon-Leyteno

Mga Teksto tulad ng mga Artikulo’t Libro; Gawain; at Pagsubok

Case study ng mga akda gaya ng pagkaing pakbet, sinigang at pansit; at mga tula at awit

mula pook at rehiyon tungong bansa

Filipinos Writing: Philippine Literature from the Regions


Modyul 6. Mga Kultura ng mga Rehiyon

Kapampangan, Hiligaynon, Sebuwano, Bikol,

Pangasinense, Iloko, Samarnon-Leyteno

Mga Teksto tulad ng mga Artikulo’t Libro; Gawain; at Pagsubok

Case Study ng pagdiriwang, espasyo at panahon mula pook at rehiyon tungong bansa

Pinoy na Pinoy! Essays on National Culture


Yunit III. Kaisahan at Kaugnayan ng Wika, Panitikan at Kultura

Modyul 7. Ang Kapuluan sa Mga Wika at Wikain, Panitikan at Kultura

at Mga Wika at Wikain, Panitikan at Kultura ng Kapuluan

Kapampangan, Hiligaynon, Sebuwano, Bikol,

Pangasinense, Iloko, Samarnon-Leyteno

Mga Teksto tulad ng mga Artikulo’t Libro; Gawain; at Pagsubok

Paglalagom ng Multi-lingguwal, Multi-Etnik at Multi-Kultural na Katangian ng Pilipinas

Pinoy Forever: Essays on Culture and Language

Pinoy na Pinoy: Essays on National Culture

Filipinos Writing: Philippine Literature from the Regions

Tula’t Awit sa mga Wikang Filipino

The Ethnic Dimension: Papers on Philippine Culture, History and Psychology


Modyul 8. Praktis at Ritwal

Demonstrasyon ng mga praktisyuner at/o mag-aaral kaugnay sa cognate, accent, biro;

pagkain, tula, awit; at pagdiriwang, espasyo, panahon mula pook at rehiyon tungong bansa


Reference

Revitalized General Education Program