19th Annual General Membership Meeting

From Iskomunidad

UPPFI2.jpg

Malugod namin kayong inaanyayahan sa 19th Annual General Membership Meeting ng UP Provident Fund!

Ang ating pagpupulong ay idadaos sa 12 Agosto 2017 (Sabado), 9:30 ng umaga sa UP NISMED Auditorium, Diliman, Quezon City. Ang registration ay magsisimula ng 8:00 ng umaga. Ang unang 500 na registrant ay makakatanggap ng libreng SOUVENIR at LUNCH!

Maaaring mag-preregister para sa pulong sa https://tinyurl.com/19thAGMMReg. (Ang preregistration ay hindi kasiguraduhan sa unang 500 slots, kailangan pa rin pumirma sa registration booth sa araw ng pulong.)

Ang 19th Annual General Membership Meeting ay inihahandog sa inyo sa tulong ng Cocolife, Universal Robina Corporation, Landbank, Development Bank of the Philippines, at Vilaruz, Villaruz & Co.