User talk:Pasy

Revision as of 01:34, 4 November 2009 by Vsroxastan (talk | contribs) (New page: ==Salamat po== Sa pag-allow ng .svg at sa pag-organisa ng mga pahina. --~~~~)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Salamat po

Sa pag-allow ng .svg at sa pag-organisa ng mga pahina. --Vsroxastan 09:34, 4 November 2009 (UTC)