Usapang P 2020 Episodes

Usapang P 2020 Episodes

Date Episode Title Guest/s
January 10, 2019 Bagong Taon, Bagong Tao, Bagong Tayo: New Year's Resolution Theresa Reamon, Hannah Paguila, and Kate Tolentino
January 17, 2020 Usapang P: Palit Status
Palit Status, Single to Married Life
Jannet Mangabang
Language Instructor

Felipe Penuliar, Jr.
Fraud Analyst, Carousell
January 24, 2020 Usapang Pangkalikasan: Women and the Environment
Women and the Environment
Dr. Elidia Llamas-Clark
February 7, 2020 Usapang P February 7 2020 Episode
February 21, 2020 Usapang Pake Ko sa Pwerta Ko
Pangangalaga sa Pwerta
Dr. Grace Caras,
Active Consultant at Commonwealth Hospital and Medical Center