Usapang P 2020 Episodes

Revision as of 21:48, 14 January 2020 by Risu.dzup (talk | contribs)

Usapang P 2020 Episodes

Date Episode Title Guest/s
January 10, 2019 Bagong Taon, Bagong Tao, Bagong Tayo: New Year's Resolution Theresa Reamon, Hannah Paguila, and Kate Tolentino