Usapang P 2019 Episodes

From Iskomunidad
Revision as of 06:52, 20 May 2019 by Risu.dzup (talk | contribs)

Usapang P 2019 Episodes

Date Episode Title Guest/s
January 11, 2019 Usapang Panimula at Pagsibol
January 18, 2019 Usapang Paths: Paano Ba Pumili?
Career Orienteering
Brent Reodica,
CEO of Team Aguhon
January 25, 2019 Usapang Sex Positivity
February 1, 2019 Usapang Pagmamahal sa Sarili
Self-love
Aira Morales
BC Graduate, strong independent woman

Paulo Larracas
Core Member of MentalHealthPH

February 8, 2019 Usapang Pag-ibig at Paniniwala
Interfaith Relationship
Isabela Suguitan and Sandro Badillo
February 15, 2019 Usapang Purity
Purity, Virginity, and Sex Before Marriage
Trisha, Nikole, and Karen
February 22, 2019 Usapang Walang Pasubaling Pag-ibig
March 1, 2019 Usapang Pelvis Protection Hannah Paguila and Shane David
March 8, 2019 Usapang Pangangalaga ng Buntis: Care for Pregnant Women
March 15, 2019 Usapang Pinahabang Maternity Leave Ms. Shoot Pascual,
UP DGO

Ms. Cindy Cruz-Cabrera,
UP DGO

Ms. Sheryl Alapad,
Gabriela Women's Party

March 22, 2019 Usapang Pagtatrabaho ni Nanay: Working Moms Ket Malabanan and Hannah Paguila
March 29, 2019 Usapang Pagtanda ni Eba: Aging Ms. RJ Manalo,
University Research Associate II, UP AIT
May 3, 2019 Usapang Pagbabago sa Gitna ng Pagbabago: Labor Day - Women in the Medical Field Dr. Rowena "Doc Weng" Sudario Lumague
May 10, 2019 Usapang Pananaliksik at Pamayanan
May 17, 2019 Usapang Pagtuturo Noon at Ngayon