UP Kalipunan ng mga Mag-aaral ng Sosyolohiya

Revision as of 11:00, 13 June 2019 by Jbperez6 (talk | contribs) (Mga Naging Pangulo)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
UP KMS Logo.png


KASAYSAYAN

Ang U.P. KALIPUNAN NG MGA MAG-AARAL NG SOSYOLOHIYA o U.P. KMS ay itinatag bilang muling pagpapangalan sa dating U.P. Sociological Society. Nilalayon ng U.P. KMS na itaguyod ang isang dinamiko, makasaysayan, kritikal, at maka-Pilipinong pag-aaral ng tao at lipunan at gamitin ang ganitong kaalaman para sa pagtataguyod ng kagalingang panlahat ng mga mag-aaral ng Sosyolohiya at ng Unibersidad.

Bilang isang organisasyong pang-akademiko, naglulunsad taun-taon ang KMS ng mga symposia, discussion groups (DG), at intellectual discussions (ID) upang linangin ang kagalingan at kaalaman ng mga mag-aaral sa mga napapanahong isyung panlipunan. Gayundin ang pagsasanay sa larangan ng pananaliksik.

Nilalayon rin ng U.P. KMS na pag-isahin ang mga mag-aaral at tulungan ang mga ito na makipag-ugnayan sa kaguruan ng departamento. Bilang tugon rito, ang mga miyembro ng KMS ay aktibong nakikilahok sa mga aktibidades ng departamento at ng kolehiyo.

Mula noon hanggang ngayon, lumilikha ng malakas na tinig ng pagbabago at pag-unlad para sa mga mag-aaral ng sosyolohiya ang U.P. KMS.

MGA OPISYAL

EXECOMM A.Y. '14 - '15

Pangulo: Anne Krishia Antonio, BA Sociology

Pangalawang Pangulo para sa Gawaing Pang-akademiko at Pananaliksik: Joshua Paolo Carrasco, BA Sociology

Pangalawang Pangulo para sa Gawaing Panlabas: Ana Maria Joanna Reyes, BA Sociology

Pangalawang Pangulo para sa Gawaing Panloob at Pagkakasapi: Christian Pio Gawaran, BA Sociology

Pangalawang Pangulo para sa Pananalapi: Aubrey Razon, BA Sociology

Pangalawang Pangulo para sa Dokumentasyon at Publisidad: Rizalyn Princess Datuon, BA Sociology

Faculty Adviser: Prof. John Andrew Evangelista

Mga Naging Pangulo

Angel Aquino AY 2018-2019

Joshua Lawrence Perez AY 2017-2018

Zusette Maduro AY 2016-2017

Pio Gawaran AY 2015-2016

Activities

Announcements

See Also

UP KMS Facebook Page

Twitter Page