UP Kalipunan ng mga Mag-aaral ng Sosyolohiya

Revision as of 04:06, 12 April 2013 by Mpsanmiguel (talk | contribs) (Mga Opisyal)
UP KMS.jpg

Kasaysayan

Ang U.P. KALIPUNAN NG MGA MAG-AARAL NG SOSYOLOHIYA o U.P. KMS ay itinatag bilang muling pagpapangalan sa dating U.P. Sociological Society. Nilalayon ng U.P. KMS na itaguyod ang isang dinamiko, makasaysayan, kritikal, at maka-Pilipinong pag-aaral ng tao at lipunan at gamitin ang ganitong kaalaman para sa pagtataguyod ng kagalingang panlahat ng mga mag-aaral ng Sosyolohiya at ng Unibersidad.

Bilang isang organisasyong pang-akademiko, naglulunsad taun-taon ang KMS ng mga symposia, discussion groups (DG), at intellectual discussions (ID) upang linangin ang kagalingan at kaalaman ng mga mag-aaral sa mga napapanahong isyung panlipunan. Gayundin ang pagsasanay sa larangan ng pananaliksik.

Nilalayon rin ng U.P. KMS na pag-isahin ang mga mag-aaral at tulungan ang mga ito na makipag-ugnayan sa kaguruan ng departamento. Bilang tugon rito, ang mga miyembro ng KMS ay aktibong nakikilahok sa mga aktibidades ng departamento at ng kolehiyo.

Mula noon hanggang ngayon, lumilikha ng malakas na tinig ng pagbabago at pag-unlad para sa mga mag-aaral ng sosyolohiya ang U.P. KMS.

Mga Opisyal

EXECOMM A.Y. '13 - '14

Pangulo: Pamela Anne Macariola

Vice-President for Academic and Research Development: Lorraine Soldevilla

Vice-President for External Affairs: Juan Paolo Soto

Vice-President for Membership and Internal Affairs: Marcel Andre Bolinao

Vice-President for Finance: Princess Camille Dacillo

Vice-President for Secretariat and Publicity: Maria Emelyn San Miguel

Faculty Adviser: Prof. Sabrina Nikki Ramos

Mga Miyembro

Nina Ricci Racela, BA Sociology

Charleen Myre Mejia, BA Sociology

Krystelle Ymari Alcantara, BA Broadcast Communication

Reyzharie De Lara, BA Broadcast Communication

Renz Noveloso, BS Psychology

Maria Emelyn San Miguel, BA Sociology

Princess Camille Dacillo, BA Sociology

Ralph Renzo Brionez, BA Sociology

Marcel Bolinao, BA Sociology

Lorraine Soldevilla, BA Sociology

Allison Matociños, BA Sociology

Pauline Reyes, BA Sociology

Pamela Noreen Panganiban, BA Sociology

Joshua Paolo Carrasco, BA Sociology

Fritzi Mirzi Mamawag, BA Sociology

Pamela Combinido, BA Sociology

Mariah Shaddae Clavecilla, BA Film

Jaia Darrel Yap, BS Business Administration

Activities

CATCH US ON THESE FOLLOWING DAYS:


June 18-22: CSSP Walk of Fame (Org Fair @ AS Lobby)

June 22: Applicants' Orientation (5:30-7pm @ PH 108-110)

Announcements

This year, UP Kalipunan ng mga Mag-aaral ng Sosyolohiya (UP KMS) is STEPPING UP.

Are you ready to be part of it? CHALLENGE ACCEPTED!


Kaya naman sa JUNE 22 Biyernes, 5:30-7PM, Palma Hall 108-110

magpunta na sa Applicants' Orientation ng UP KMS.

At sabay-sabay tayong tanggapin ang mga hamon:

mapa-lovelife man, acads, social issues at marami pang iba!


Kitakits! :)

See Also

UP KMS Facebook Page UP KMS Facebook Group