Top Five Tips sa Pag-aaral kay Cadena: Isang Pagsusuri sa Kinapapaloobang Genre ng LC-Learns

Revision as of 16:39, 8 April 2014 by Iskwiki.admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Bathan, Justinne P. (2014). Top Five Tips sa Pag-aaral kay Cadena: Isang Pagsusuri sa Kinapapaloobang Genre ng LC-Learns. Unpublished undergraduate thesis. University of the Philippines College of Mass Communication.

Si Lloyd Cadena ay isang online celebrity na nakabase sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, mahigit sa labinlimang milyon na ang mga nanood ng kanyang mga bidyo sa YouTube. Ang LC-Learns, na siyang magiging tuon ng pag-aaral na ito, ang pinakasikat sa lahat ng kanyang mga video series.

Bagaman at tila madaling mawari ang genre na kinabibilangan ng mga bidyo ni Cadena, maging siya mismo ay hindi sigurado sa partikular na genre na ng kanyang mga bidyo. Upang mabigyan ng linaw ang kanyang mga manonood, layon ng pag-aaral na ito na malaman ang genre na kinabibilangan ng mga bidyo niya, partikular na ang kanyang serye na LC-Learns.

Gamit ang tatlong modelo ng genre criticism ni Hernadi bilang gabay, nagsagawa ng isang panayam ang mananaliksik upang makuha ang pananaw ng aktwal na Cadena. Gayundin, kanyang sinuri at pinanood ang ilang mga episodes ng LC-Learns para malaman ang mga tema at katangian ng buong serye. Tiningnan din ng may-akda ang mga pananaw ng mga manonood na hinalaw sa mga komento ng mga ito sa pagnanais na mabigyan ang mga mambabasa ng pag-aaral na ito ng mismong naging pagbasa at interprestasyon ng mga bidyo ni Cadena. Matapos nito, gamit ang pag-aaral ni Guieb, inihambing ng may-akda ang mga tema na nakita mula sa bawat bidyo na siya namang nagsilbing modelo para sa pagtukoy ng mga katangian ng mga genre ng media sa Pilipinas base sa papel ni Guieb.

Lumabas sa pag-aaral na maituturing na katatawanang satiriko ang genre na kinabibilangan ng LC-Learns ni Cadena. Liban sa pagpapatawa, ginagamit din ni Cadena ang kanyang mga bidyo para mahimok ang kanyang mga manonood na baguhin ang kanilang pagtingin sa ilang mga kontemporanyong isyung panlipunan.

Keywords: Lloyd Cadena, LC-Learns, genre, tatlong modelo ng genre criticism, Hernadi, media, Pilipinas, Guieb

View Thesis