Talk:Departmento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas

Revision as of 21:37, 24 October 2011 by Mcfabros (talk | contribs) (Talk:Department of Filipino and Philippine Literature moved to Talk:Departmento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas: The nomenclature in the Filipino language is supposed to be its official department name. Its English counterpart is the officia)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Sa may-akda:

Maaari bang tagalugin ang lahat ng nilalaman ng artikulo na ito, bilang ito naman ay patungko sa DFPP? Resantos 15:32, 3 May 2009 (UTC)


Maaari naman pong isa-Filipino ang nilalaman ng artikulo sa DFPP. Pauna pa lamang ito na mga impormasyon na aking nakuha sa website mismo ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Kung nais mo itong baguhin o dagdagan pa ay may kalayaan kang gawin ito. :D Elinigo 01:07, 5 May 2009 (UTC)