Difference between revisions of "Radyo Edukado"

Line 61: Line 61:
 
| Mar
 
| Mar
 
|Jun
 
|Jun
|Sep
+
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Radyo_Edukado_Sep_2012#.UyF9I-DbV8s Sep]
 
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Radyo_Edukado_Dec_2012#.UyFvK-DbV8s Dec]
 
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Radyo_Edukado_Dec_2012#.UyFvK-DbV8s Dec]
 
|}
 
|}
  
  
 
 
<p align="center">
 
    <strong><em><u></u></em></strong>
 
</p>
 
<p align="center">
 
    <strong><em><u></u></em></strong>
 
</p>
 
<div align="center">
 
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="798">
 
     
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        <strong>DATE</strong>
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        <strong>EPISODE NO.</strong>
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        <strong>TOPIC</strong>
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        <strong>GUEST</strong>
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        <strong>Click to listen or share</strong>
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        25 February 2013
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2013-49
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Indak ng isip at puso bilang gabay sa ating paglago.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Albert Dimarucut.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_FEBRUARY_25,_2013.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        18 February 2013
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2013-48
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Kilos at galaw sa entablado : paano makatutulong sa paghubog sa ating pagkatao.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Maria Gloriosa Santos-Cabangon.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_FEBRUARY_18,_2013.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        11 February 2013
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2013-47
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Luma at bagong tugtugin : paano tayo pagyayamanin?
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Myrna Maglalang.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_FEBRUARY_11,_2013.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        4 February 2013
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2013-46
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Sa ating kinabukasan : art education, ano ang kinalaman?
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Jem Blanco and Glenn Blanco.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_FEBRUARY_4,_2013.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        28 January 2013
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2013-45
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Pagiging isang outstanding na guro.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Felicitas E. Pado and Ellen Fuchongco.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_JANUARY_28,_2013.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        14 January 2013
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2013-44
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Proseso ng responsableng pagboto ng mga responsableng Pilipino.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Antonio Larrazabal.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_JANUARY_14,_2013.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        7 January 2013
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2013-43
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Mga bago sa bagong taon.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Dr. Eric Santos.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_JANUARY_7,_2013.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        10 December 2012
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2012-42
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Emotional investment in developing a culture of good citizenship.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Dr. Eufracio Abaya.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_DECEMBER_10,_2012.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        3 December 2012
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2012-41
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Social justice.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Dr. Jose Lalas.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_DECEMBER_3,_2012.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        26 November 2012
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2012-40
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Character education.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Dr. Eric Santos.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_NOVEMBER_26,_2012.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        19 November 2012
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2012-39
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Sino ka, sino ako : character education ano ka nga ba?
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Dr. Oscar Olmos.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_NOVEMBER_19,_2012.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        12 November 2012
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2012-38
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Environmental ethics.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Agerico De Villa.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_NOVEMBER_12,_2012.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        5 November 2012
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2012-37
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Zero waste management.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Froilan Grate.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_NOVEMBER_5,_2012.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        15 October 2012
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2012-36
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Karunungang may kinalaman sa kalikasan, kailangan nga ba?
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Dr. Rose Yangco.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_OCTOBER_15,_2012.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        8 October 2012
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2012-35
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Sharing the gift through teaching.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Rica Joy Redrev C. Santos, Sabrina G. Par, Hebe Valerio, Jesus Pebenito and Theo Bern Castaneto.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_OCTOBER_8,_2012.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        1 October 2012
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2012-34
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Pagbabadyet.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Curt Marvin Cruz and Marvin Coronel.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_OCTOBER_1,_2012.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        24 September 2012
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2012-33
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Pagnenegosyo para sa kabataang Pilipino.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Chinkee Tan.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_SEPTEMBER_24,_2012.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        10 September 2012
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2012-32
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Sining ng pag-iipon sa mata ng mga kabataan.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Armand Q. Bengco.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_SEPTEMBER_10,_2012.mp3]]
 
                    </p>
 
                </td>
 
            </tr>
 
            <tr>
 
                <td width="108" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        3 September 2012
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="72" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        2012-31
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="363" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Karunungan sa pananalapi para sa makabagong kabataan.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="174" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        Prof. Vivien Magbata.
 
                    </p>
 
                </td>
 
                <td width="81" valign="top">
 
                    <p align="center">
 
                        [[Media:RE_SEPTEMBER_3,_2012.mp3]]
 
 
                     </p>
 
                     </p>
 
                 </td>
 
                 </td>

Revision as of 01:42, 13 March 2014

Radio show from DZUP plays every aired every Mondays, 10:00 to 11:00 in the morning.
Hosted by Maria Vanessa Oyzon and Michael Muega

Podcast of Episodes:

2014

Jan Apr Jul Oct
Feb May Aug Nov
Mar Jun Sep Dec

2013

Jan Apr Jul Oct
Feb May Aug Nov
Mar Jun Sep Dec

2012

Jan Apr Jul Oct
Feb May Aug Nov
Mar Jun Sep Dec


20 August 2012

2012-30

Paano ba mailalathala ang inyong aklat pambata.

Annie Almario.

Media:RE_AUGUST_20,_2012.mp3‎

13 August 2012

2012-29

Pagsusulat sa Filipino para sa kabataang Pilipino.

Annie Lumbao and Lyn Danao.

Media:RE_AUGUST_13,_2012.mp3‎

6 August 2012

2012-28

Mother Tongue- Based Multilingual Education (MTB-MLE).

Dean Dina Ocampo.

Media:RE_AUGUST_6,_2012.mp3‎

23 July 2012

2012-27

Twice exceptional children.

None.

Media:RE_JULY_23,_2012.mp3‎

9 July 2012

2012-26

Brain and learning.

Dr. Danilo Tuazon.

Media:RE_JULY_9,_2012.mp3‎

2 July 2012

2012-25

Bagong format ng radyo edukado.

None.

Media:RE_JULY_2,_2012.mp3

25 June 2012

2012-24

Access to education of your children with disabilities.

Marie Therese Bustos.

Media:RE_JUNE_25,_2012.mp3‎

18 June 2012

2012-23

Kahalagahan ng nutrisyon sa pagkatuto ng mga bata.

Dr. Evangeline M. Zalamea.

Media:RE_JUNE_18,_2012.mp3‎‎

11 June 2012

2012-22

First day of school jitters.

Edith Paula B. Garcia.

Media:RE_JUNE_11,_2012.mp3‎‎

4 June 2012

2012-21

School readiness ng mga bata.

Mytha Salvador.

Media:RE_JUNE_4,_2012.mp3

28 May 2012

2012-20

Curriculum.

Dr. Amelia Fajardo.

Media:RE_MAY_28,_2012.mp3

21 May 2012

2012-19

K-12 basic education curriculum.

Elvin Uy.

Media:RE_MAY_21,_2012.mp3

14 May 2012

2012-18

Ang kahalagahan ng paggamit ng mother tongue languages sa pagkatuto.

Romylyn Metila.

Media:RE_MAY_14,_2012.mp3

7 May 2012

2012-17

Pagpili ng eskwelahan.

Lorelei R. Vinluan.

Media:RE_MAY_7,_2012.mp3

30 April 2012

2012-16

Social networking and learning.

Elenita N. Que.

Media:RE_APRIL_30,_2012.mp3‎

23 April 2012

2012-15

Bullying.

Jun Rayco.

Media:RE_APRIL_23,_2012.mp3‎

16 April 2012

2012-14

Gender differences in education.

Dr. Marilou R. Juachon.

Media:RE_APRIL_16,_2012_INC.mp3

2 April 2012

2012-13

Activities for summer.

Liza Marie C. Olegario.

Media:RE_APRIL_2,_2012.mp3‎

26 March 2012

2012-12

Pagpili ng kurso.

Dr. Rosalinda De Mesa.

Media:RE_MARCH_26,_2012.mp3‎‎

19 March 2012

2012-11

Pagkuha ng pagsusulit.

Dr. Jose Q. Pedrajita.

Media:RE_MARCH_19,_2012.mp3‎‎

12 March 2012

2012-10

Pagbabawas.

Prof. Leonor E. Diaz.

Media:RE_MARCH_12,_2012.mp3‎‎

5 March 2012

2012-9

Pagkukwenta.

Felicitas E. Pado.

Media:RE_MARCH_5,_2012.mp3‎‎

27 February 2012

2012-8

Pagbibilang.

Yvette Concepcion-Alcazar.

Media:RE_FEBRUARY_27,_2012.mp3‎‎

20 February 2012

2012-7

Pagkilala sa hugis at patterns.

Pamela Razon

Media:RE_FEBRUARY_20,_2012.mp3‎‎

13 February 2012

2012-6

Pagkakatulad, pagkakaiba, at paghahambing ng sukat, laki, haba at iba pa.

Heidi Alipustain.

Media:RE_FEBRUARY_13,_2012.mp3‎‎

6 February 2012

2012-5

Significance of numeracy.

Sabrina Par.

Media:RE_FEBRUARY_6,_2012.mp3‎‎

30 January 2012

2012-4

Pagbabasa at pagsusulat.

Cristina S. Uichanco.

Media:RE_JANUARY_30,_2012.mp3‎‎

23 January 2012

2012-3

Panitikang pambata at ang pagbabasa.

Jessica Lorraine Macaraeg.

Media:RE_JANUARY_23,_2012.mp3‎‎

16 January 2012

2012-2

Play and reading.

Ara Abarquez.

Media:RE_JANUARY_16,_2012.mp3‎‎

2 January 2012

2012-1

Values education.

None.

Media:RE_JANUARY_2,_2012.mp3‎‎