Liwanag:kahulugan

Revision as of 00:20, 24 October 2012 by Gadalisay (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Ang mga gamit ng liwanag: tingnan sa mga opisyal na pahayag ng Tanggapan ng Pangulo


Panimula

Konklusyon