K-Pop vs. OPM: Isang Pahambing na Pag-aaral sa mga Tagahanga ng K-Pop at OPM sa Pilipinas

From Iskomunidad
Revision as of 02:59, 30 August 2022 by Iskwiki.admin (talk | contribs) (Text replacement - "iskomunidad.upd.edu.ph/flipbook/" to "iskwiki.upd.edu.ph/")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Abstract

< ABSTRAK

Cervantes, R.M. (2015). K-Pop vs. OPM: Isang Pahambing na Pag-aaral (Comparative Study) sa mga Tagahanga ng K-Pop at OPM sa Pilipinas, Tesis, Unibersidad ng Pilipinas Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon.

Ang larangan ng musika sa Pilipinas ay binubuo hindi lamang ng mga lokal na tugtugin sapagkat laganap rin sa bansa ang popular na musikang nagmumula sa iba’t ibang panig ng mundo. Isa sa mga tinatangkilik ng mga Pilipinong tagahanga ay ang popular na musika ng mga Koreyano. Gayunpaman, hindi rin naman nagpapahuli ang popularidad ng OPM o orihinal na musikang Pilipino sa bansa. Ang tesis na ito ay nakasentro sa pagkukumpara sa mga tagahanga ng K-Pop at OPM sa Pilipinas. Nilalayon ng pag-aaral na sagutin ang tanong na: Anu-ano nga ba ang mga kaibahan at pagkakapareho ng mga tagahanga ng K-Pop at OPM base sa kanilang motibasyon sa pagkonsumo ng midya, lebel ng partisipasyon sa mga aktibidad ng fandom, at kalugurang (pleasure) kanilang natatamo sa pagiging tagahanga? Upang magkaroon ng mas tiyak at mas mapagkakatiwalaang resulta ang pag-aaral, gumamit ang mananaliksik ng parehong kwantitatibo at kwalitatibong paraan ng pangangalap ng datos na sarbey at interbyu. Ginamit ng mananaliksik ang teorya ng Cultural Proximity ni Joseph Straubhaar upang matukoy ang mga kultural na handog (cultural offerings) na nakapaloob sa K-Pop at OPM. Ang lebel ng partisipasyon ng mga tagahanga sa fandom ay sinuri base sa konsepto ni John Fiske ng Productivity and Participation. Ang kalugurang natatamo naman ng mga fans sa pagkonsumo ng midya at pagiging tagahanga ay ipinaliwanag gamit ang konsepto ng Affective Sensibility ni Lawrence Grossberg. Sang-ayon sa sinabi ni Straubhaar sa kanyang teorya, nabatid sa pag-aaral na mas pinipili ng mga tagahanga ang musikang mas madali nilang naiuugnay sa mga personal nilang karanasan sa buhay. Gayon pa man, kung ang kagustuhan nila ay hindi nabibigyang-katuparan ng tekstong nagmula sa sarili nilang bansa, humahanap sila ng tekstong makapagbibigay-kaluguran pero malapit pa rin sa kanilang kulturang kinagisnan. Pagdating naman sa aktibidad ng mga tagahanga, halos pareho naman ang lebel ng pagiging aktibo at produktibo ng mga OPM at K-Pop fans. Gayunman, bahagyang mas matindi ang mga ginagawang aktibidad ng mga tagahanga ng K-Pop dahil sa pagkasabik nila sa mga K-Pop idol na minsan lamang pumunta sa bansa. Sa sensibilidad naman, parehong nabibigyang-kahulugan ng OPM at K-Pop fans ang mga tekstong kanilang kinukonsumo dahil batid nila ang nagiging epekto nito sa kanilang buhay. Sa kaso ng fans na naging bahagi ng pag-aaral, ang panandaliang pagkawala ng problema at intindihin sa buhay ang pangunahing naidudulot ng K-Pop at OPM sa mga tagahanga.

Keywords: K-Pop, OPM, Tagahanga, Cultural Proximity Theory, Cultural Offering, Partisipasyon, Sensibilidad>

View Thesis