Himigsikan 2018

Revision as of 00:19, 20 March 2018 by Rsmoralejo (talk | contribs) (Created page with "400px Kaalinsabay ng pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan<br/> at bilang bahagi ng UP Diliman Festival of Culture and the Arts 2018,<br/> inihahan...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Error creating thumbnail: File missing


Kaalinsabay ng pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan
at bilang bahagi ng UP Diliman Festival of Culture and the Arts 2018,

inihahandog ang Himigsikan tampok sina Bayang Barrios, Lolita Carbon at
Cooky Chua ang Tres Marias!

Gaganapin ang LIBRENG konsiyerto sa 16 Marso, 6 ng gabi
sa University Theater Canopy.