Go Teacher Go

Revision as of 01:59, 10 February 2020 by Risu.dzup (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Go Teacher Go Logo
Go Teacher Go!

TIMESLOT: Thursday, 4-5 PM
COLLEGE/UNIT: DZUP 1602/UP NISMED
HOST/S: Ma. Lourdes Agad and Lolita Mondigo


Programa sa radyo na sadyang ginawa para sa elementary at secondary science and mathematics teachers na tumatalakay sa mga usaping pang science at matematika na may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay.


Season 1 Episodes (2011)
Season 2 Episodes (2012)
2014 Episodes
2015 Episodes
2016 Episodes
2017 Episodes
2018 Episodes
2019 Episodes
2020 Episodes