DZUP Sikhay Kilos

Revision as of 00:04, 10 February 2020 by Risu.dzup (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Sikhay Kilos Logo
Sikhay Kilos

TIMESLOT: Friday, 12-1 PM
COLLEGE/UNIT: DZUP 1602/College of Social Work and Community Development
HOST/S:

Ang Programa sa Radyo ng UP Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan (College of Social Work and Community Development).

Kapit-bisig para sa Kaunlaran, Kapit-bisig para sa Kinabukasan.


2012 Episodes
2015 Episodes
2016 Episodes
2017 Episodes
2018 Episodes
2019 Episodes
2020 Episodes