DZUP Ikaw Naman

Revision as of 01:22, 13 July 2017 by Risu.dzup (talk | contribs)
Ikaw Naman Logo
Ikaw Naman

TIMESLOT: Thursday, 10-11 AM
COLLEGE/UNIT: DZUP 1602/UP Radio Circle


Ito ang programang IN. Ikaw Naman! Dahil sa programang ito, ikaw naman ang pakikinggan! Ikaw Naman is a weekly radio program that features student works.


2012 Episodes
2015 Episodes
2016 Episodes
2017 Episodes