DZUP GENDERadyo 2020 Episodes

Revision as of 19:44, 19 January 2020 by Risu.dzup (talk | contribs)

GENDERadyo 2020 Episodes

Date Episode Title Guest/s
January 10, 2020 2019 Year in Review: Chikahan sa mga Isyu at Usaping Pangkasarian sa Nakaraang Taon Gio Potes
Diliman Gender Office
January 17, 2020 2019 Pop Culture in Review Gio Potes
Diliman Gender Office