DZUP Balita

Revision as of 01:28, 4 July 2017 by Risu.dzup (talk | contribs)
DZUP Balita logo
DZUP Balita

TIMESLOT: Monday-Friday, 11:30AM-12PM
COLLEGE/UNIT: DZUP 1602
ANCHORS: Shane David, Gian Carlo Librojo

Higit sa pagbabalita, kasama ninyo sa pagsasalaysay ng kuwento ng bayan.