100 YBP August 2022 Episodes

From Iskomunidad
Revision as of 08:07, 31 August 2022 by Risu.dzup (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

100 YBP August 2022 Episodes

Date Episode & Description Guest/Speaker
August 4, 2022 Ang Kasaysayan ng mga Kilusang Panlipunan - Ikaw Ang Saysay ng Kasaysayan Prof. Michael Charleston "Xiao" Chua
August 11, 2022 Mga Panayam Ni Betsy Enriquez - Rappler CEO Maria Ressa
Kalagayan ng Midya sa panahon ni Duterte
Prof. Elizabeth "Betsy" Enriquez
August 18, 2022 Mga Panayam Ni Betsy Enriquez - Howie Severino Prof. Elizabeth "Betsy" Enriquez
August 25, 2022 Mga Panayam Ni Betsy Enriquez - Inday Espina-Varona
Kalagayan ng mga peryodista sa panahon ni Duterte
Prof. Elizabeth "Betsy" Enriquez