Saving Duterte: Ang Paggawa at Pagpapanatili ng Presidential Communications Operations Office sa Imahe ni Pangulong Duterte

LITUANIA, M.C. (2018). Saving Duterte: Ang Paggawa at Pagpapanatili ng Presidential Communications Operations Office sa Imahe ni Pangulong Rodrigo Duterte, Unpublished Undergraduate Thesis, University of the Philippines, College of Mass Communication

ABSTRAK

Sa pagsasaliksik na ito, sinuri ang paraan ng Presidential Communications Operations Office sa paggawa at pagpapanatili ng imahe ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tinukoy ng pag-aaral ang mga political gaffe ng Pangulo sa unang isang daang araw sa pwesto at ang mga istratehiyang ginamit ng PCOO para tugunan ang mga kontrobersiyang kalakip nito upang mapigilan ang masamang epekto sa imahe ni Pangulong Duterte.

Gamit ang teorya ng image restoration at teorya ng mito ay sinuri ang mga transkripsyon at video ng mga press conference na pinangasiwaan ng PCOO. Nagsagawa ng textual analysis ang pag-aaral na ito upang mas malalim na mabasa ang mga pahayag at maisiwalat ang mga kaisipang kaugnay ng reputasyon ng Pangulo. Napagtanto ng pag-aaral na ang pinaka-madalas gamiting istratehiya ng PCOO sa kanilang depensa ay denial, good intent, at bolstering. Sa pamamagitan ng mga istratehiyang ito ay kanilang ginawan ng panibagong-hubog ang pagkakakilanlan ng isang pangulo hango sa mga katangian ni Duterte.

Sa pagsasaliksik ay nakita na ang paggawa at pagpapanatili ng imahe ni Duterte sa unang isang daang araw sa puwesto ay isinagawa sa pamamagitan ng normalisasyon ng kanyang pag-uugali, aksyon, at pagkakamali. Hindi binago ng PCOO ang idealized o inaasahang karakter ng pangulo, bagkus ay dinagdagan ang mga nakasanayang katangian. Ginawang bahagi ng projected o ipinapakitang imahe ni Duterte ang mga istratehiya at pagkakamali upang mapanatili ang mito ng kanyang imahe.

View Thesis