Patakaran ukol sa daloy ng trapiko sa Academic Oval at paggamit ng bike lane

From Iskomunidad

16 July 2008

Memorandum BLG CGCG -08-67

Lahat ng Kinauukulan

Patakaran ukol sa daloy ng trapiko sa Academic Oval at paggamit ng bike lane

Ipinaabot sa lahat ng kinauukulan na mahigpit na ipinatutupad ang one-way counter clockwise traffic scheme para sa lahat ng sasakyang de motor sa Academic Oval. Samantala, ang bike lane ay two-way. Ang lahat ng nagbibisekleta sa Academic Oval ay dapat manatili sa bike lane upang maiwasan ang mga sakuna. Mahigpit din na ipinagbabawal ang pagpapatakbo ng mga bisekleta na sobrang bilis. Ipinapaalala sa lahat na ang bike lane ay maaari din gamitin ng mga pedestrians.
Ang UP Diliman Police at Special Service Brigade ay naatasang ipatupad ang mga nasabing patakaran upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng mga pedestrians, bikers at motorista sa campus.
Para sa inyong pagtalima at kaalaman. Maraming salamat.


CYNTHIA GRACE C. GREGORIO
Bise Chansellor para sa
Gawaing Pangkomunidad