Memorandum ukol sa paghihigpit ng car sticker System sa University Portals ng Ylanan, Jacinto, Velasquez, Magsaysay at Shuster